Välkommen till Hvens Båtklubb

Vår förening handlar om ett aktivt, glädjefyllt och lärorikt båtliv på och kring ön Hven mitt i Öresund.